top of page

Koesteren en Boosteren

Waarom het programma Koesteren en Boosteren?

Je wilt binnen de organisatie de betrokkenheid en de werktevredenheid van de medewerkers vergroten, maar je krijgt  het niet voor elkaar. Er spelen verschillende problemen, zoals een hoog niet-medisch ziekteverzuim, een eindeloze strijd om roosters rond te krijgen, er wordt niet optimaal gecommuniceerd. Je spreekt iets af, wat vervolgens niet door iedereen wordt nageleefd. Mensen gaan bij andere organisaties aan het werk of er wordt laag gescoord op medewerkerstevredenheid.

Wat is het probleem? 

 

Binnen de organisatie wordt de cliënt, patiënt, inwoner of student centraal gezet. Dat is logisch, want hierdoor wordt afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de doelgroep, wat de kwaliteit ten goede komt. En als zij tevreden zijn, zijn ze loyaal naar de organisatie, wordt er gezorgd voor een constante inkomstenstroom en is de stabiliteit en groei van de organisatie gewaarborgd. Maar wat gebeurt er als je de medewerkers NET ZO'N CENTRALE PLEK in de organisatie biedt?

 

Investeren in het werkgeluk van de medewerkers

 Investeren in het werkgeluk van de medewerkers betekent dat ze 

 • blij uit hun bed stappen en fluitend naar hun werk komen. Ze hebben zin om naar hun werk te gaan en hebben er plezier.

 • zich voldaan voelen na een werkdag en toch nog energiek thuiskomen, omdat ze een goede werk-privébalans en ritme ervaren. Lekker in je vel op je werk, betekent meer energie in je persoonlijke tijd.

 • zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, want ze ervaren positieve emoties op de werkvloer.  

 • zich verbonden voelen met de organisatie. Ze zijn gemotiveerd en hebben een gezamenlijk doel om van betekenis te zijn voor de cliënten, patiënten, inwoners en studenten.

 • ingezet worden op hun talenten, hoe meer een taak past bij de drijfveren van de medewerker, hoe meer voldoening..  

 • autonomie ervaren in hun werk, omdat ze leren waar en wanneer ze invloed hebben. 

 • gaan stralen en graag anderen vertellen over hoe leuk hun werk is. 

 

De organisatie levert een bijdrage aan de gezondheid van de medewerkers, waardoor het ziekteverzuimcijfer daalt. Het zorgt voor personeelsbehoud, want  investeren in werkgeluk zorgt dat het makkelijker wordt om nieuw personeel aan te trekken. De kwaliteit van het werk wordt verbeterd. Door het ervaren van positieve emoties worden meer mogelijkheden gezien en staan ze meer open voor ideeën van anderen. Dit wordt het Broaden and Buildeffect genoemd. Kortom het programma Koesteren en Boosteren richt zich op het creëren van een cultuur van welzijn, verbondenheid en betrokkenheid binnen alle lagen van de organisatie. Van bestuur, MT, leidinggevenden tot de collega's in het primaire proces en alle ondersteunende diensten.

 

Waarom Uniek Werkgeluk?

Direct vanaf ons eerste contact ervaar je mijn talent; persoonlijke interesse en betrokkenheid bij de organisatie. Ik ga graag een goed gesprek aan, hou van kritische vragen, luister actief en zie vanuit een helikopterview wat er speelt. Mensen voelen zich gezien en gehoord. Ik doe er alles aan om het werkgeluk binnen de organisatie te bevorderen. Met mijn enthousiasme krijg ik mensen in beweging. Samen met ambassadeurs uit de organisatie gaan we aan de slag om hun passie voor werkgeluk om te zetten in tastbare acties. Gedurende een jaar zullen deze ambassadeurs samen groeien, leren en streven naar een toekomst waarin werkgeluk de kern vormt binnen de organisatie.

 

Doelstellingen

De ambassadeurs die deelnemen aan het programma Koesteren en Boosteren

 • krijgen inzicht in werkgeluk. Ze begrijpen de positieve impact ervan op individuele medewerkers.

 • zijn zich bewust van de huidige stand van zaken en herkennen gebieden die verbeterd kunnen worden.

 • worden getraind in manieren om werkgeluk te bevorderen in dagelijkse routines en processen. Ze leren positieve psychologie te integreren in hun manier van werken.

 • werken samen aan het creëren van een positieve werkcultuur. 

 • delen succeservaringen en uitdagingen met andere belanghebbenden binnen de organisatie.

 • leren hoe ze werkgeluk kunnen opnemen in beleid en strategie. Ze ontwikkelen voorstellen en richtlijnen om werkgeluk vast te leggen in de verschillende processen en structuren.

 

Programma

Het totale programma wordt in grote lijnen van tevoren vastgesteld en regelmatig geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties worden nieuwe kleinere stappen steeds vastgelegd en uitgevoerd. 

 

Vaste programmaonderdelen: 

 • Inspiratiesessies voor belanghebbenden, waarbij het werven van ambassadeurs het belangrijkste doel is. Er is een inleiding tot werkgeluk en positieve psychologie.

 • Diverse bijeenkomsten met de aangestelde ambassadeurs. Er is een diagnose van huidige organisatiecultuur door middel van een zelf ontwikkelde werkgelukscan. Er is een uitgebreide training over werkgeluk en positieve psychologie en verschillende activerende werkvormen om het welzijn van medewerkers te bevorderen.

 • Werkgelukscan; diagnose van huidige cultuur en structuur binnen de organisatie, zo nodig gecombineerd met het MTO.

 • Inspiratiesessies; inleiding tot werkgeluk, methodiek en positieve psychologie.

 • Uitgebreide training aan de hand van methodiek.

 • Creatieve sessies met de ambassadeurs om acties op werkgeluk te convergeren en divergeren.

 • Een train de trainer-training, waarna ambassadeurs langs teams kunnen om workshops te geven over werkgeluk en initiatieven voor samenwerking voor het bevorderen van werkgeluk gaan stimuleren.

 • Het ontwerpen en implementeren van de eerste werkgelukprojecten starten binnen de organisatie. De projecten krijgen een vervolg in de jaren erna.

   

Koesteren en boosteren website afbeelding.PNG
bottom of page