top of page

W.A.U.W! Werken Aan Uniek Werkgeluk

Wat is er aan de hand?  

Het loopt niet lekker in jullie team. Er spelen verschillende problemen, zoals een hoog, niet-medisch ziekteverzuim, jullie krijgen het werk niet af, de roosters niet goed rond. Er worden afspraken gemaakt die niet worden nagekomen. Collega's gaan werken op een andere afdeling of op zoek naar een andere baan.  Jullie willen graag een verbeterslag maken om meer werkplezier te ervaren met elkaar. 

Of jullie zijn een monodisciplinair team dat collega's ondersteund in moeilijke tijden, zoals verzuimcoaches. Jullie willen meer insteken op de positieve psychologie en op werkgeluk. Waardering en erkenning, het creëren van autonomie en betrokkenheid en ondersteunen bij de persoonlijke groei van medewerkers. 

Misschien zijn jullie een team WMO-consulenten, werkzaam bij een gemeente die een hoge werkdruk en stress ervaren, omdat jullie vaak complexe situaties moeten beoordelen, vaak onder tijdsdruk en te maken krijgen met emotioneel beladen situaties.​​

Wat het probleem ook is, met deze training en coaching krijgen jullie voldoende handvatten om een enorme verbeterslag te maken in werkgeluk. In de verschillende settingen wordt de inhoud afgestemd op de behoeften en verwachtingen van het team.

Welk probleem of vraag jullie ook hebben, met dit programma investeren je in jullie werkgeluk. 

Investeren in het werkgeluk van jullie team

 Wanneer je als team investeert in jullie werkgeluk, merken jullie dat je 

 • blij uit je bed stapt en fluitend naar het werk komt.

 • je voldaan voelt na een werkdag en toch nog energiek thuiskomt, omdat je een goede werk-privébalans en ritme ervaart. Lekker in je vel op je werk, betekent meer energie in je persoonlijke tijd.

 • je gezien, gehoord en gewaardeerd voelt door je collega's en teamleider, want jullie ervaren positieve emoties op de werkvloer. Jullie hebben grote lol samen. 

 • je verbonden voelt met de organisatie, jullie zijn gemotiveerd en hebben een gezamenlijk doel om van betekenis te zijn voor de cliënten.

 • wordt ingezet op ieders talenten. Hoe meer een taak past bij jouw drijfveren, hoe meer voldoening je uit de taak haalt.  

 • autonomie ervaart in jullie werk, omdat je leren waar en wanneer je invloed hebt. 

 • je voldoende tools hebt om collega's en andere medewerkers te ondersteunen en te begeleiden bij werkgeluk. 

Wat zijn de resultaten hiervan?

Investeren in het werkgeluk van jullie team betekent

 • een bijdrage leveren aan de gezondheid en welzijn van elke collega binnen en buiten het team, waardoor het ziekteverzuimcijfer daalt.

 • dat collega's blijven en je makkelijker nieuwe collega's krijgt. Wie gaat stralen van zijn werk, vertelt ook over zijn werk aan anderen. Dit zorgt voor personeelsbehoud.

 • een verbetering van de kwaliteit van het werk. Door het ervaren van positieve emoties gaat iedere collega meer mogelijkheden zien en staan ze meer open voor ideeën van anderen. Dit wordt het Broaden and Buildeffect genoemd.

 

Kortom het programma W.A.U.W. Werken Aan Uniek Werkgeluk richt zich op het creëren van een cultuur van welzijn, verbondenheid en betrokkenheid van alle collega's.

 

Waarom Uniek Werkgeluk?

Direct vanaf ons eerste contactmoment ervaar je mijn talent; persoonlijke interesse en betrokkenheid. Ik ga graag een goed gesprek aan, hou van kritische vragen, luister actief en zie vanuit een helikopterview wat er speelt binnen een team. Mensen voelen zich gezien en gehoord. Ik doe er alles aan om samen met jullie het werkgeluk binnen jullie team te bevorderen en te implementeren. We gaan samen aan de slag om jullie passie voor werkgeluk om te zetten in tastbare acties. Gedurende een half jaar gaan jullie, onder mijn begeleiding, samen groeien, leren en streven naar een toekomst waarin werkgeluk de kern vormt binnen jullie team en organisatie.

 

Doelstellingen

Teamleden die deelnemen aan het programma W.A.U.W! Werken Aan Uniek Werkgeluk

 • krijgen inzicht in de wetenschap achter werkgeluk. Jullie begrijpen de positieve impact ervan op individuele collega's. Jullie worden je bewust van de huidige stand van zaken binnen jullie team en de organisatie, herkennen gebieden die verbeterd kunnen worden.

 • worden getraind in vaardigheden die gericht zijn op het bevorderen van werkgeluk. Jullie leren positieve psychologie te integreren in jullie manier van werken.

 • werken samen aan het creëren van een positieve en ondersteunende werkcultuur. Jullie ontwikkelen manieren om het werkgeluk te bevorderen en integreren werkgelukprincipes in dagelijkse routines en processen.

 • delen succeservaringen en uitdagingen met elkaar en met andere belanghebbenden binnen de organisatie.

 • ontwikkelen praktische voorstellen en richtlijnen om werkgeluk vast te leggen in de verschillende processen en structuren binnen het team, passend binnen de organisatie. 

 

Programma

Het totale programma wordt in grote lijnen van te voren vastgesteld en regelmatig geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties worden nieuwe kleinere stappen steeds vastgelegd en uitgevoerd.

Vaste programmaonderdelen: 

 • Werkgelukscan; diagnose van huidige cultuur en structuur binnen het team.

 • Inspiratiesessie; inleiding tot werkgeluk, ontwikkelde methodiek en positieve psychologie.

 • Uitgebreide training aan de hand van ontwikkelde methodiek en verschillende activerende werkvormen om het welzijn van teamleden te bevorderen.

 • Creatieve sessie; met als centrale vraag 'Hoe zorgen we binnen ons team/organisatie voor meer werkgeluk?' De uitkomst is een praktisch, doelgericht manifest voor het team om werkgeluk te bevorderen. 

 • Integratie van werkgeluk in de visie en het beleid van het team/de organisatie en de evaluatie van de impact van het programma.

Optioneel: 

Een train de trainer-training, waarna teamleden langs andere teams of medewerkers kunnen om workshops te geven over werkgeluk en initiatieven voor samenwerking voor het bevorderen van werkgeluk gaan stimuleren. 

W.A.U.W! website afbeelding.PNG
bottom of page