top of page

Teamprogramma Koesteren en Boosteren

Waarom het teamprogramma Koesteren en Boosteren?

Het loopt niet lekker in jullie team. Er spelen verschillende problemen, de communicatie verloopt niet goed, er is veel stress, een hoog, niet-medisch ziekteverzuim, jullie krijgen het werk niet af. Jullie ervaren dat jullie moeten werken onder tijdsdruk en dat hetgeen van jullie verwacht wordt, steeds complexer wordt. Er worden afspraken gemaakt die niet worden nagekomen. En collega's gaan werken op een andere afdeling of op zoek naar een andere baan. Jullie willen graag een verbeterslag maken om meer verbinding en meer werkplezier te ervaren met elkaar. Wat het probleem ook is, met deze training en coaching krijgen jullie voldoende handvatten om een enorme verbeterslag te maken in werkgeluk. 

Investeren in het werkgeluk van jullie team betekent 

 • dat jullie blij uit je bed en fluitend naar jullie werk komen.

 • een voldaan gevoel na een werkdag en toch nog energiek thuiskomen.

 • dat elke collega zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt .

 • veel werkplezier en lol samen. 

 • dat jullie je als team verbonden voelen met de organisatie en met elkaar. 

 • elke collega wordt ingezet op zijn of haar talenten. 

 • dat je leert waar je wel en geen invloed op hebt als team.

 • jullie voldoende tools hebben om met werkgeluk aan de slag te gaan.  

 

Waarom Uniek Werkgeluk?

Direct vanaf ons eerste contact ervaar je mijn talent; persoonlijke interesse en betrokkenheid bij de organisatie. Ik ga graag een goed gesprek aan, hou van kritische vragen, luister actief en zie vanuit een helikopterview wat er speelt. Mensen voelen zich gezien en gehoord. Ik doe er alles aan om het werkgeluk binnen jullie team te bevorderen. Met mijn enthousiasme krijg ik mensen in beweging. 

 

Programma

Het totale programma wordt in grote lijnen van tevoren vastgesteld en regelmatig geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties worden nieuwe, kleinere stappen steeds vastgelegd en uitgevoerd. 

 

Vaste programmaonderdelen: 

 • Inspiratiesessie Uniek Werkgeluk 

 • Een diagnose van huidige teamcultuur

 • Meerdere teambijeenkomsten om samen aan de slag te gaan om werkgeluk te integreren in de teamvisie, het teamplan en de dagelijkse praktijk. 

 • Verschillende activerende werkvormen om het welzijn van medewerkers te bevorderen.

   

bottom of page